(0) Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0839.7070.10 - Email: cskh@thienthanhtea.com

Chứng nhận

Các Chứng Nhận Từ Năm 1990

1. Huy Chương Vàng Hội Chợ Chè Hà Nội Đầu Tiên - Dành Cho Sản Phẩm Móc Câu Lài (1990)

2. Chứng Nhận Doanh Nghiệp Việt Nam Uy Tín Chất Lượng (2006)

 

2. Huy Chương Vàng - Dấu Chứng Nhận Sản Phẩm An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng (2010)